แบบฟอร์มสมัครเข้าประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 19

 

ดาวน์โหลดใบสมัครแบบออฟไลน์คลิกที่นี่

(ใช้ในกรณีที่ไม่สะดวก กรอกข้อมูลแบบออนไลน์เท่านั้น)

 

 


 

ค้นหาข้อมูลการลงทะเบียนเข้าประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 19

(เมื่อทำการลงทะเบียนแล้วสามารถค้นหาใบสมัคร พร้อมกับดาวน์โหลดเพื่อใช้แนบส่งพร้อมหนังสือทางไปรษณีย์)

 

ตรวจสอบสถานะการส่งหนังสือเข้าประกวดคลิกที่นี่