ใบสมัครโครงการ “7-11 ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน” รุ่นที่ 17

ใบสมัครโครงการ “7-11 ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน” รุ่นที่ 17

ใบสมัครโครงการ “7-11 ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน” รุ่นที่ 17

Step 1 of 2

50%
  • คำชี้แจง


    ๑. โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมแนบผลงานการ์ตูนอิสระไม่จำกัดหัวข้อ (ขนาด A4 จำนวน ๒ หน้า) รวมผลงานโดยสแกนรวมไพล์เป็นนามสกุล DOC,DOCX และ PDF เท่านั้น ส่งผลงานออนไลน์เข้าร่วมโครงการฯ ภายในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓

    ๒. ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์สำหรับเยาวชนที่ไม่เคยผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ เท่านั้น

 

รายชื่อผู้ที่ส่งใบสมัครออนไลน์เรียบร้อยแล้ว

รออนุมัติใน 24 ชม ในวันราชการเท่านั้น

ชื่อ - สกุล First Last วัน/เดือน/ปี เกิด
This form does not have any entries yet.

*** รายชื่อนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ***