ประกวดการเขียนเรียงความหรือสารคดีพร้อมภาพประกอบ มัธยมศึกษาตอนต้น/เทียบเท่า

ใบสมัครโครงการความร่วมมือไทย-ไต้หวัน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/เทียบเท่า

โครงการความร่วมมือไทย-ไต้หวัน ร่วมสร้างสรรค์การเรียนรู้ การประกวดการเขียนเรียงความหรือสารคดีพร้อมภาพประกอบ
 • คำชี้แจง
  1. โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและชัดเจน
  2. เปิดรับสมัคร 2 ช่องทาง คือ สมัครออนไลน์ และสมัครทางไปรษณีย์ จึงขอให้ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ โปรดเลือกช่องทางการสมัครเพียง 1 ช่องทางเท่านั้น
  3. นักเรียน 1 คน เป็นสมาชิกได้เพียง 1 ทีม และ 1 ทีมสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้เพียง 1 ผลงาน และสามารถเลือกหัวข้อการประกวดได้เพียง 1 หัวข้อเท่านั้น
  4. ปิดรับผลงานพร้อมใบสมัครวันที่ 27 ธันวาคม 2562
 • Accepted file types: pdf, doc, docx.
  การอับโหลดไพล์ผลงานของท่าน ขนาดไพล์ไม่เกิน 30mb และให้รวมไพล์ภาพ เป็น 1 ไพล์ เป็นไพล์นามสกุล pdf,doc,docx เท่านั้น
 • กลุ่มระดับชั้นของผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด
 • Accepted file types: jpg, png, gif.
  กรุณาอับโหลด รูปภาพหน้าตรง ของตัวเองขนาดไพล์ไม่เกิน 5mb และไพล์ชนิด jpg,png,gif เท่านั้น
 • Accepted file types: jpg, png, gif.
  กรุณาอับโหลด รูปภาพหน้าตรง ของตัวเองขนาดไพล์ไม่เกิน 5mb และไพล์ชนิด jpg,png,gif เท่านั้น
 • Accepted file types: jpg, png, gif.
  กรุณาอับโหลด รูปภาพหน้าตรง ของตัวเองขนาดไพล์ไม่เกิน 5mb และไพล์ชนิด jpg,png,gif เท่านั้น
 • การรับรองจากผู้อำนวยการโรงเรียน/เทียบเท่า

 • ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริง และอนุญาตให้สมัครเข้าร่วมโครงการความร่วมมือไทย-ไต้หวัน ร่วมสร้างสรรค์การเรียนรู้ ในครั้งนี้

ทีมที่ส่งผลงานระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น/เทียบเท่า และได้รับการยืนยันแล้ว