ประกวดการเขียนเรียงความหรือสารคดีพร้อมภาพประกอบ มัธยมศึกษาตอนต้น/เทียบเท่า

ทีมที่ส่งผลงานระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น/เทียบเท่า และได้รับการยืนยันแล้ว

Displaying 1 - 28 of 28
ชื่อทีม ชื่อผลงาน ชื่อสถานศึกษา
ST into Taiwan วรรณกรรมไต้หวันกับฉันและเพื่อน โรงเรียนสิรินธร
สวายวิทยาคาร 1 วิชาชีวิตที่ไม่มีในตำรา โรงเรียนสวายวิทยาคาร
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม ตะลุยฟาร์ม ตะลอนไต้หวัน โรงเรียนหนองกี่้พิทยาคม
ST. B ART ท่องโลกแห่งไต้หวัน โรงเรียน วัดทรงธรรม
Yooxanny ที่เที่ยวเชิงเกษตรในไต้หวัน โรงเรียนสิรินธร
Duo Gilr วรรณกรรมนำฉันไปไต้หวัน ท่าวังผาพิทยาคม
我爱台湾 การท่องเที่ยวเชิงเกษตร โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์
สิ่งแวดล้อมสร้างมนุษย์ ระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์
Must go on บูรณะระบบนิเวศน์เเละสิ่งเเดล้อม โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
我要去台湾! เที่ยวสนุกกับฟาร์มในไต้หวัน โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
B&T การท่องเที่ยวเชิงเกษตร โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
Thailand เที่ยวชมเกษตรแดนไต้หวัน โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
ดวงตาวิเศษ วรรณกรรมของเธอที่ไต้หวันสะเทือนถึงใจฉันที่ฟากฟ้าไทย โรงเรียนท่าลี่วิทยา
雨的诗 สัญญาณ​สีเขียว โรงเรียน​เทพศิ​รินทร์ ​นนทบุรี​
SBW Team ไต้หวันกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
Penguin and The gang I don't only read but also learn it. เราไม่อ่าน แต่เราต่างเรียนรู้ โรงเรียนสวายวิทยาคาร
Conserving Taiwan “ไต้หวัน” เกาะสวรรค์นักท่องเที่ยว โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (สาธิตพีไอเอ็ม)
เทพนนงามเด่น ความคิดถึง(乡愁) โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
畅流 สายน้ำที่หลั่งไหลแห่งเสรีภาพ ดินแดนสวรรค์ของระบบนิเวศ โรงเรียนตะพานหิน
Gia เที่ยวไม่มีเบื่อ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
莲安 (เหลียนอาน) ความรักต้องเลี้ยวสักกี่ครั้งถึงจะได้เจอ โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (สาธิตพีไอเอ็ม)
We will SURVIVE ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
DSRU GREEN จัดการขยะไม่ใช่เรื่องยาก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายมัธยม)
在冷風中漫步 วรรณกรรมในดวงใจ โรงเรียนบ้านนาใหญ่
ชมพูฟ้ารักษ์โลก ไต้หวันต้นแบบแห่งการจัดการสิ่งแวดล้อม โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม
Penus ไต้หวันเกษตรสุขสันต์ สอนศิลปะและการออกแบบอาร์ตคอร์เนอร์ชลบุรี
Intro to Taiwan Another beautiful world โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ องครักษ์
想去台湾 การท่องเที่ยวเชิงเกษตร โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์
Displaying 1 - 28 of 28