ใบสมัครโครงการ “บันไดกวี” รุ่นที่ 6 (สำหรับนักเรียน)

ใบสมัครโครงการ “บันไดกวี” รุ่นที่ 6 (สำหรับนักเรียน)

ใบสมัครโครงการ “บันไดกวี” รุ่นที่ 6 (สำหรับนักเรียน)

ใบสมัคร (สำหรับนักเรียน) โครงการ “บันไดกวี” รุ่นที่ 6

Step 1 of 2

  • คำชี้แจง


    โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมแนบผลงานกวีนิพนธ์ (ฉันทลักษณ์ประเภทใดก็ได้) ไม่จำกัดหัวข้อ (ประมาณ ๑-๒ หน้า) โดยพิมพ์เป็นตัวพิมพ์ขนาด ๑๖ พอยต์ ส่งมาสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ภายในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

    หมายเหตุ

    1. เปิดรับสมัคร 2 ช่องทาง คือ สมัครออนไลน์ และสมัครทางไปรษณีย์ โปรดเลือกช่องทางการสมัครเพียง 1 ช่องทาง เท่านั้น

    2. กรุณาเตรียมผลงานเป็นไพล์ word หรือ pdf เท่านั้น ซึ่งในการสมัครจะมีส่วนให้อับโหลดผลงาน

 

รายชื่อผู้ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ “บันไดกวี” รุ่นที่ 6 (สำหรับนักเรียน)

รออนุมัติใน 24 ชม

Displaying 1 - 2 of 2
Last First โรงเรียน / สถานศึกษา
ฟักรักษา จิรพัชร โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
พงศ์ชาญวิทย์ ณิชา เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา
Displaying 1 - 2 of 2

รายชื่อนี้เป็นเพียงข้อมูล ของผู้ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการเท่านั้น ไม่ใช่ข้อมูลการตัดสินของคณะกรรมการ