ใบสมัครโครงการ “บันไดกวี” รุ่นที่ 6 (สำหรับนักเรียน)

ใบสมัครโครงการ “บันไดกวี” รุ่นที่ 6 (สำหรับนักเรียน)

ใบสมัครโครงการ “บันไดกวี” รุ่นที่ 6 (สำหรับนักเรียน)

ใบสมัคร (สำหรับนักเรียน) โครงการ “บันไดกวี” รุ่นที่ 6

Step 1 of 2

50%
  • คำชี้แจง


    โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมแนบผลงานกวีนิพนธ์ (ฉันทลักษณ์ประเภทใดก็ได้) ไม่จำกัดหัวข้อ (ประมาณ ๑-๒ หน้า) โดยพิมพ์เป็นตัวพิมพ์ขนาด ๑๖ พอยต์ ส่งมาสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ภายในวันที่ ภายในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

    หมายเหตุ

    1. เปิดรับสมัคร 2 ช่องทาง คือ สมัครออนไลน์ และสมัครทางไปรษณีย์ โปรดเลือกช่องทางการสมัครเพียง 1 ช่องทาง เท่านั้น

    2. กรุณาเตรียมผลงานเป็นไพล์ word หรือ pdf เท่านั้น ซึ่งในการสมัครจะมีส่วนให้อับโหลดผลงาน

 

รายชื่อผู้ที่ส่งใบสมัครออนไลน์เรียบร้อยแล้ว

รออนุมัติใน 24 ชม ในวันราชการเท่านั้น

*** รายชื่อนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น และกรุณาใส่ข้อมูลเพื่อค้นหาข้อมูล ***