ใบสมัครโครงการ “บันไดกวี” รุ่นที่ 6 (สำหรับครู/อาจารย์)

ใบสมัครโครงการ “บันไดกวี” รุ่นที่ 6 (สำหรับครู/อาจารย์)

ใบสมัคร โครงการ “บันไดกวี” รุ่นที่ 6 (สำหรับครูอาจารย์)

ใบสมัคร (สำหรับครูอาจารย์) โครงการ “บันไดกวี” รุ่นที่ 6

Step 1 of 2

  • คำชี้แจง


    โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมแนบผลงานกวีนิพนธ์ (ฉันทลักษณ์ประเภทใดก็ได้) ไม่จำกัดหัวข้อ (ประมาณ ๑-๒ หน้า) โดยพิมพ์เป็นตัวพิมพ์ขนาด ๑๖ พอยต์ ส่งมาสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ภายในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

    หมายเหตุ

    1. เปิดรับสมัคร 2 ช่องทาง คือ สมัครออนไลน์ และสมัครทางไปรษณีย์ โปรดเลือกช่องทางการสมัครเพียง 1 ช่องทาง เท่านั้น
    2. กรุณาเตรียมผลงานเป็นไพล์ word หรือ pdf เท่านั้น ซึ่งในการสมัครจะมีส่วนให้อับโหลดผลงาน

รายชื่อผู้ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ “บันไดกวี” รุ่นที่ 6 (สำหรับครู/อาจารย์)

รออนุมัติใน 24 ชม

Displaying 1 - 3 of 3
First Last ครูอาจารย์ โรงเรียน
ณปภัช สุระวงค์ โรงเรียนเทศบาล2(วัดช่องลม)
นิตยา มิตรยง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
วิศรุติ อินทร์เลี้ยง โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
Displaying 1 - 3 of 3

รายชื่อนี้เป็นเพียงข้อมูล ของผู้ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการเท่านั้น ไม่ใช่ข้อมูลการตัดสินของคณะกรรมการ