ใบสมัครโครงการ “7-11 ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน” รุ่นที่ 18

ใบสมัครโครงการ “7-11 ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน” รุ่นที่ 18

ใบสมัครโครงการ “7-11 ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน” รุ่นที่ 18

Step 1 of 2

50%
  • คำชี้แจง


    ๑. โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมแนบผลงานการ์ตูนอิสระไม่จำกัดหัวข้อ (ขนาด A4 จำนวน ๒ หน้า) รวมผลงานโดยสแกนรวมไพล์เป็นนามสกุล DOC,DOCX และ PDF เท่านั้น ส่งผลงานออนไลน์เข้าร่วมโครงการฯ ภายในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖

    ๒. ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์สำหรับเยาวชนที่ไม่เคยผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ เท่านั้น