ใบสมัครโครงการ “กล้าวรรณกรรม” รุ่นที่ 18

ใบสมัครโครงการ “กล้าวรรณกรรม” รุ่นที่ 18

ใบสมัครโครงการ “กล้าวรรณกรรม” รุ่นที่ 18

Step 1 of 2

50%
  • คำชี้แจง


    1. โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมแนบผลงานเขียนอิสระไม่จำกัดหัวข้อ (ประมาณ ๑-๒ หน้า) โดยพิมพ์เป็นตัวพิมพ์ขนาด ๑๖ พอยต์ รวมเป็นไพล์เดียวนามสกุล DOC,DOCX และ PDF เท่านั้น โดยสมัครเข้าร่วมโครงการฯออนไลน์ ภายในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖

    2. ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์สำหรับเยาวชนที่ไม่เคยผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการเท่านั้น