ใบสมัครโครงการ “กล้าวรรณกรรม” รุ่นที่ 17

ใบสมัครโครงการ “กล้าวรรณกรรม” รุ่นที่ 17

ใบสมัครโครงการ “กล้าวรรณกรรม” รุ่นที่ 17

Step 1 of 2

50%
  • คำชี้แจง


    1. โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมแนบผลงานเขียนอิสระไม่จำกัดหัวข้อ (ประมาณ ๑-๒ หน้า) โดยพิมพ์เป็นตัวพิมพ์ขนาด ๑๖ พอยต์ รวมเป็นไพล์เดียวนามสกุล DOC,DOCX และ PDF เท่านั้น โดยสมัครเข้าร่วมโครงการฯออนไลน์ ภายในวันที่ ภายในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓

    2. ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์สำหรับเยาวชนที่ไม่เคยผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการเท่านั้น

รายชื่อผู้ที่ส่งใบสมัครออนไลน์เรียบร้อยแล้ว

รออนุมัติใน 24 ชม ในวันราชการเท่านั้น

ชื่อ - สกุล First Last วัน/เดือน/ปี เกิด
This form does not have any entries yet.

*** รายชื่อนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ***